Grupper og lag

Idrettskole

1 medlemmer

Idrettsforsikring for barn

Barneidrettsforsikring

Uansett hva barna velger, er de trygt forsikret

Samarbeidsavtalen mellom If og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) sikrer at alle barn under 13 år som er medlem av et idrettslag tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens / lagets regi er forsikret. Til sammen gjelder det ca 500 000 barn.

Vi vil bidra til trivsel og idrettsglede

Det er morsomt med suksess i OL og VM, men vi er vel så opptatt av barn og breddeidrett. Vi ønsker å skape trygge rammer for barn som sikrer trivsel og bidrar til livslang idrettsglede. Gjennom avtalen ønsker vi å skape trygghet for barn i organisert idrett.